Bronnen

Waar gevonden?

Voor de bezoekers van mijn Site en zeker voor andere genealogen is het mogelijk interessant om te weten waar ik mijn gegevens heb gevonden. Hierbij een kort overzicht over mijn zoektocht in de archieven.

 

 


Streekarchief Grave


Voor het vinden van gegevens over voorouders, die naar het Land van Cuijk zijn vertrokken kon ik tot 1 april j.l. terecht in het Streekarchief in Grave en het Rijksarchief in ‘s Hertogenbosch. Op 1 april, en helaas geen aprilmop, is het archief in Grave (tijdelijk) gesloten en ben ik voortaan voor dit gebied alleen aangewezen op het Rijksarchief van Noord- Brabant in Den Bosch. Omdat de opslagkwaliteit van het streekarchief al te wensen over liet was een gedeelte van het fysieke archief al overgeplaatst naar het Rijksarchief en moest ik vaak al uitwijken naar dit Rijksarchief. Het is gevestigd in De Citadel aan de Zuid-Willemvaart te ’s Hertogenbosch. Vaak wordt gezegd, dat dit wel het mooiste archief van Nederland en het is dan ook geen straf om er naar toe te gaan, maar het vergt toch meer reistijd en ook de parkeerproblemen spelen een rol.

Binnenkort zal in Grave gestart worden met de nieuwbouw en in 2006 zal dit klaar moeten zijn en wordt verwacht, dat de collectie terugkomt en uitgebreid zal worden en zal ik daar weer terecht kunnen voor mijn verder onderzoek. De aankondiging van deze nieuwbouw wordt middels een groot bord al aangekondigd. Zie foto!!! Helaas is de organisatie van het sluiten van het huidige archief en de opening van de nieuwe locatie niet goed verlopen, want per 1 april 2004 werd de huidige locatie door de gemeente Grave voor andere doeleinden bestemd en daarom moest het archief tijdelijk helemaal gesloten worden en duurt het tot 2006 voor dat men daar weer terecht kan. Ook het personeel van het archief betreurde deze gang van zaken, hetgeen wel bleek tijdens een korte sluitingsceremonie op 3 april jl.

Gelukkig kan ik tijdens de bouwperiode, behalve in het Rijksarchief, ook in andere streeksarchieven terecht voor aanvullende gegevens. Vrij recent heb ik al de nodige tijd doorgebracht in Veghel en Oss en mogelijk worden deze archieven straks samengevoegd met het Streekarchief in Grave, zodat de reistijd voor mij dan weer verkort zal zijn.