Actieve bewoners van Jeanne d'Arc State staan een middag op de golfbaan

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"