Over

Wie ben ik?

Mijn naam is Albert van der Cruijsen, geboren in 1930 en ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest als beëdigd makelaar en taxateur van onroerende goederen met een eigen kantoor. In mijn beroep kreeg ik regelmatig oude akten ter inzage, zoals eigendomsbewijzen, koopcontracten, hypotheekakten en polissen enz. Bij het doorlezen van deze stukken filosofeerde ik onwillekeurig dan vaak hoe die mensen de betreffende transactie beleefd zouden hebben en hoe zij geleefd hadden.

 

 

Tijdens een werkbespreking met architect Henk van de Weem over twee oude huisjes in mijn geboorteplaats Mill, die mogelijk gesloopt zouden moeten worden voor eventuele nieuwbouw, bracht ik die gedachte ook weer eens ter sprake. Henk, een fervent onderzoeker, bracht toen direct het gesprek op zijn grote hobby genealogie. Met het argument, dat iemand, die nadenkt over de geschiedenis van andere mensen, moet toch zeker ook onderzoek doen naar zijn eigen voorouders en diens voorgeschiedenis, heeft hij mij toen overgehaald voor deze hobby.

Omdat geschiedenis in het algemeen mij ook altijd al geboeid had, ben ik toen direct begonnen met onderzoek naar mijn voorouders. Als zelfstandige ondernemer ontbrak het mij toen echter aan veel vrije tijd dat een dergelijk onderzoek nou eenmaal vergt en mijn zoektocht bleef toen beperkt tot mijn eigen voorouders in rechte lijn.

In 1995 bereikte ik de leeftijd om met pensioen te gaan, maar ik had zoveel plezier in mijn werk omdat mijn dochter te kennen had gegeven om samen met haar man de door mij gestarte zaak toch voort te zetten. Mijn enige zoon had voordien namelijk te kennen gegeven toch meer toekomst te zien in het beroep van architect. Ik beschouwde het als hobby om te blijven werken en met de bedoeling om de voortzetting hiervan aan de jeugd over te laten en in 1996 vond deze overdracht plaats. Drie dagen na de overdracht van het makelaarskantoor werd ik geconfronteerd met een zware hartinfarct gevolgd door een hartstilstand. Tijdens het gesprek met mijn cardioloog over mijn plannen voor de toekomst en zijn vraag welke hobby's ik wel had, maakte ik de opmerking, dat mijn beroep ook mijn hobby was. Zijn eerste reactie was, dat ik dan maar weer moest gaan werken, maar bij langer praten bleek hij het toch verstandiger te vinden om een anderen hobby te zoeken en toen kwam genealogie weer snel in beeld.

Ofschoon ik toch ook wel weer beperkt ben gaan werken, heb ik mijn onderzoek weer opgepakt en het virus heeft mij flink te pakken gekregen. Ik had ontdekt, dat mijn voorvader ook nog 5 broers had gehad. Ik ben naarstig op zoek gegaan naar diens nakomelingen en ik ben hiermee nu dagelijks bezig en ik breng enkele dagen per week door in diverse archieven.

Via internet zijn er contacten met andere onderzoekers in Curaçao, Duitsland, België, Frankrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika en uiteraard in Nederland. Ook bezoek ik veel naamdragers en familie. Tijdens deze bezoeken en ook via e-mail wordt mij regelmatig de vraag gesteld of ik er een boek van wil maken en ook of ik de gegevens op Internet wil plaatsen. Om er een boek van te maken is wel een stille wens, maar is een heel werk. Bovendien ben ik van mening dat mijn onderzoek nog lang niet volledig genoeg is om dit nu al te doen. Ik zou dan mogelijk naamdragers teleur stellen, die nu nog niet vermeld zouden worden.

Zover ben ik dus ....nog niet!!! Om toch enigszins aan de wens van de verzoekers te voldoen heb ik besloten wat gegevens van mijn onderzoek op mijn website te plaatsen. Ik wil hiermee mijn erkentelijkheid tonen aan die mensen, die zelf hun volledige medewerking aan mijn onderzoek hebben verleend tot zover en ik hoop, dat door reacties er mogelijk nog aanvullingen zullen komen. Om de gegevens op Internet te plaatsen eist wel de nodige zorgvuldigheid in verband met de privacy van nog levende mensen. Ik heb hiermee zo veel mogelijk rekening gehouden door bepaalde gegevens weg te laten. Mochten er onverhoopt van personen toch gegevens vermeld zijn, die zij liever niet geplaatst zien of die niet juist zijn dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik verzoek hen mij dit te laten weten, zodat een en ander gecorrigeerd kan worden en of aangevuld kan worden. Binnenkort hoop ik nog een fotoalbum te plaatsen met foto's van personen of huizen van voorouders. Indien er mensen zijn, die denken een leuk object te hebben te hebben voor plaatsing dan hoor ik dit graag. Na kopiëring worden alle foto's geretourneerd. Verder verzoek ik andere genealogen, die denken aanvullingen voor mij te hebben en of hopen nadere informatie van mij te kunnen krijgen over voorkomende personen in mijn gegevens met mij te mailen, waarop ik altijd zal reageren.


Contact »       Terug naar boven »